Abús de paraules clau (excessiva densitat de paraules clau)

No es recomana emprar massa paraules clau bàsicament perquè:

  • És fàcilment detectable i et s'enfonsarà en les SERP
  • Resulta desagradable llegir textos sobreoptimizados, pot baixar-te la conversió en web o fins i tot el CTR dels teus snippets (amb la qual cosa el públic ni tan sols arriba al teu domini)
  • Et remeto a la guia bàsica SEO de Google, on podràs trobar el motiu de la teva pregunta a la pàgina 15 del PDF.

Els motors de cerca (nominalment Google) disposen des de fa anys de algoritmes capaços de detectar patrons lingüístics, al que cal afegir la seva incrementalment bona capacitat translingüística.

Amb això, detectar l'abús de paraules que estadísticament (i en llenguatge natural) no ocupen el seu espai habitual és fàcil (i dic fàcil per a Google!).

Hi ha algoritmes específics per detectar contingut de baixa qualitat, cadascun especialitzat en temes concrets, com:

  • Mayday: continguts duplicats (ve ja de 2010)
  • Panda: cerca continguts pobres en totes les seves varietats, una de les més genèriques és la sobreoptimización de textos
  • Penguin: ha vist moltes revisions fins convertir-se en part del core de GoogleBrain i treballar a temps real a nivell de pàgina, no de domini com abans (i era precisament això el que el feia TAN perillós ); la seva comesa és el frau en els enllaços, és a dir enllaços antinaturals per potenciar webs a criteri del webmaster. Ho esmento perquè un dels llocs perfectes per ficar paraules clau agressivament és en el text dels enllaços...

Un dels exemples de contingut pobre més perseguits i típics per la seva gran auge entre 2009 i 2012 van ser els blocs fantasma, anomenats així perquè la tàctica en voga consistia en crear una xarxa de blocs de temàtica complementària que constituïen la base d'una estratègia de link building, per donar suport al lloc de negoci de l'empresa de torn o a clients SEO.
Evidentment la despesa principal era el contingut i aquest solia consistir en articles spinejats i semiplagis.
* Spinejar: agafar un text original i multiplicar-lo en desenes o centenes de variants mitjançant la substitució de verbs, substantius, preposicions, temps verbals, sinònims i canvis singular/plural o de gènere.

Un dels principals factors per valoritzar el potencial SEO d'aquests textos (que pressuposem pobres) és treballar amb alta densitat de paraules clau, és a dir el quocient (expressat en %) entre el recompte total de paraules del article i el nombre d'ocurrències d'una paraula clau donada.
Avui dia el concepte "densitat de paraula clau" i derivats és vist com un tant obsolet en el seu significat estricte, a causa de l'actual context semantitzat de la feina amb els continguts web.

Ja no prima tant repetir una paraula (o frase) concreta un nombre determinat de vegades en certs llocs del text.
Ara es fan servir conceptes propers semànticament, paraules que signifiquen el mateix que la paraula clau específica que ens interessa o que la complementen.

Per descomptat encara necessitem usar el concepte de paraula clau, però no en els termes d'abús i excés sinó per enfocar les nostres landing pages i altres continguts.

Comentaris (0)

Cap comentari.

Deixa un comentari