Anteriorment explicàvem la influència que estan tenint els eSports actualment, i s'esmenta que els jocs més coneguts d'entre tots, són els MOBA .

Què és un MOBA?

Per a aquells que no estiguin familiaritzats amb els videojocs, o que faci molt de temps que no saben d'això, el MOBA ( Moba , Arena de Batalla Multijugador Online ) és un gènere de videojocs molt popularitzat últimament sorgit d'una modificació del joc Warcraft 3 .

Aquest tipus de joc està format per dos equips de cinc jugadors, dels quals cadascun escollirà un personatge o campió definit amb unes habilitats i estadístiques existent en el rerefons del propi joc, amb l'objectiu de destruir la base enemiga .
Per això, cada jugador haurà de fer avançar de nivell al seu personatge, i guanyar or per equipar-lo amb diferents objectes, que faran créixer les seves estadístiques.

Per cada nivell que el personatge ascendeixi, podrà augmentar un nivell seves diferents habilitats, les quals comencen totes des de zero i es diferencien en 3 habilitats bàsiques i una definitiva.
Les habilitats bàsiques poden pujar de nivell a partir de qualsevol nivell fins a un màxim de 5 nivells, però l'habilitat definitiva només podrà pujar un nivell a partir d'un nivell concret, fins a un màxim de tres nivells.

L'or ho aconseguiran els jugadors matant als soldats o súbdits enemics i als propis jugadors de l'equip contrari.
Els súbdits són petits soldats controlats pel propi sistema, que tenen com objectiu recórrer els diferents camins principals del mapa i enfrontar-se als súbdits enemics i intentar tirar les estructures defensives enemigues.

El mapa genèric dels MOBA consta de tres camins principals o línies i la jungla.
D'aquests tres camins, hi ha el més directe, la "midlane", que traça una línia recta entre una base i l'altra; les altres dues línies, varien de nom i posició segons la perspectiva del mapa de joc.

La jungla, d'altra banda, es composta per diferents campaments repartits entre els espais que hi ha entre línies.
Aquesta jungla és simètrica perquè tots dos equips tinguin la mateixa oportunitat d'accés als campaments, els quals contenen monstres, més difícils de matar que els súbdits, però que proporcionen més or.
No obstant això, en arribar al centre del mapa, al llarg de la línia divisòria que separa el territori d'un equip de l'altre, hi haurà situats dos "caps de jungla", dos monstres molt complicats de matar si no es baralla amb l'equip sencer , que garanteixen bonificacions especials a tot l'equip un cop derrotats i que apareixeran de manera periòdica.

Els jugadors es reparteixen per les diferents línies i per la jungla de manera que hi ha almenys un jugador en cada línia, un jugador a la jungla que anirà assistint a les altres línies de tant en tant i un jugador que servirà de suport a un altre el personatge del qual pugui passar-ho més malament enfront de l'enemic.

Al llarg de cada línia estaran repartides diferents estructures defensives, com són torretes o inhibidors, abans d'arribar a la base o nucli enemic.


Les torretes són estructures a les quals un cop el personatge accedeixi a cert límit de distància al seu voltant comencessin a atacar el personatge, de manera que fins que no abandoni aquesta zona seguiráa rebent atacs.
Aquests atacs poden provocar greus danys al personatge, de manera que per destruir-les cal deixar passar primer als súbdits perquè la torreta es centri en atacar-los a ells i el personatge pugui colpejar-les.
Els inhibidors, poden atacar com les torretes o no, però a diferència d'aquestes, un cop destruïts, l'equip que hagi destruït l'inhibidor obté una bonificació de manera que mentre l'inhibidor enemic aquest destruït o inactiu, aquesta línia en concret generarà supersúbditos, súbdits amb estadístiques molt per sobre de les d'un súbdit normal, fins que al cap d'un temps l'inhibidor es regeneri i calgui tornar a destruir-lo.
Per poder destruir la base enemiga, almenys un inhibidor ha d'estar inactiu.

Guanyarà l'equip que hagi destruït la base enemiga passant per torretes a inhibidors al llarg de la partida.

En l'escena competitiva, però, atès que prima l'espectacle un jugador és mes valorat per la quantitat de morts de jugadors enemics, assistències sobre aquests o or bestiar que per la de victòries.
Cada jugador també té les seves estadístiques individuals, que el fa ser reconegut com a jugador mvp o mes valorat a causa d'aquestes estadístiques.

El MOBA més popular

El MOBA més popular és el ??League of Legends a causa del seu gran desenvolupament com a espectacle competitiu, però ara s'estan començant a veure molts exemples.
Aquests van des del seu predecessor DOTA fins Mobas amb característiques innovadores com és Smite , que té la càmera just a l'esquena del personatge, a diferència dels dos anteriors, que és zenital , o Paragon , que a més de fer el canvi de cambra, és un joc que aposta molt pels gràfics i que opta per afegir una tercera dimensió al mapa.

Comentaris (0)

Cap comentari.

Deixa un comentari