En els nostres viatges per la WWW trobem coses interessants; buscant el millor acostumem trobar-nos amb el pitjor, per la senzilla raó que hi ha molt volum i pressa. No és una metodologia eficient en disseny web efectiu per a empreses.

Avui il·lustrem aquest fet amb una mesura excepcionalment baixa en la prova d'optimització de càrrega, un factor encunyat per Google com a PageSpeed.

PageSpeed 0/100

Navegant per LinkedIn ens trobem amb una web corporativa feta amb WordPress que llança aquest resultat a la seva pàgina d'inici, passant a aproximadament 25/100 en les interiors. Es tracta d'una web de disseny objectivament modern i atractiu (això és molt subjectiu) d'una empresa del sector TIC.

Paradoxa WordPress

Resulta curiós com les virtuts de WordPress poden convertir-se en un parany de cara a obtenir una web d'alt rendiment tècnic (imprescindible per a un alt rendiment comercial al costat d'altres factors del posicionament web). La relativa permissivitat d'aquest CMS i el seu enfocament generalista realimenten un cicle de "fer-deixar" amb presses i on probablement preval més el volum de contingut que la seva qualitat i objectius declarats.

La paradoxa resideix en el fet que WordPress amb les seves plantilles professionals aconsegueix posar en mans d'un públic molt ampli un disseny web de categoria professional però solament en aparença, ja que si s'estudia una web corporativa com la de l'exemple amb ull crític es descobreixen errors greus en el que afecta a la competitivitat per aconseguir atreure tràfic i negoci.

Nuestra perspectiva del diseny web orientat a SEO i a resultats de negoci ens porta a assegurar la part tècnica del desenvolupament web per eliminar la variable PageSpeed Insights de l'equació que segueix a la publicació d'una web de negoci: així hem de pensar solament en factors SEU purs i durs sense preocupar-nos de la velocitat de càrrega de les pàgines dels nostres clients empresarials (una categoria conceptual, de fet oberta a qualsevol client amb necessitats de visibilitat online)

Comentaris (0)

Cap comentari.

Deixa un comentari

Mostra de Clients