EnriquinT AMB ResSeNYEs + Schema + SEO

Les ressenyes són opinions o testimonials que deixen els usuaris d'un servei, producte o per al cas del nostre client, la Casa-Museu Gaudí de Barcelona, els visitants que passen pel lloc i volen deixar constància de la seva experiència. Aquestes aportacions, positives o negatives en grau divers, afavoreixen el creixement de les webs sobre les que s'apliquen creant un efecte crida.

Es coneix com a "efecte crida" a la tendència inconscient que ens predisposa a consumir productes, serveis i experiències sobre els quals algú ha comentat prèviament, donant per descomptat que la ressenya sigui honesta i basada en experiències reals. Una opinió o ressenya, és totalment subjectiva i per lògica no hauria de servir a tothom, però aquest efecte crida es basa en emocions primàries, la confiança en el grup i l'experiència prèvia prevalen sobre el nostre propi criteri.

En el nostre projecte per a la Casa-Museu Gaudí hem volgut donar a aquest preciós llegat del Modernisme català l'aspecte que mereix dins el context de les pàgines de resultats de Google (conegudes en argot com SERPs), de manera que una de les mesures adoptades buscava conjugar una estètica diferenciada amb un missatge clar per al / la visitant en potència:

No pots perdre't això!

Detall de l'exterior de la Casa-Museu Gaudí a Barcelona

Ressenyes + Schema + SEO

Comentaris (0)

Cap comentari.

Deixa un comentari

Mostra de Clients