Desenvolupament LAMP - PHP

PHP és un dels llenguatges de script que més està creixent en nombre de desenvolupadors PHP. A dia d'avui, el llenguatge PHP s'ha convertit en l'elecció de moltes empreses que busquen una solució rendible per al desenvolupament ràpid i estàndard d'aplicacions web.

En eData disposem d'un important equip format en tecnologia LAMP (Linux Apache MySQL i PHP) amb el que som capaços de desenvolupar solucions web de manera ràpida, estable i econòmica.

La nostra metodologia de desenvolupament basada en tres capes, es fonamenta en les següents tecnologies:

  • Capa de presentació: HTML5, CSS3, AJAX, JQuery, Ext JS, Javascript, XHTML.
  • Capa de negoci: PHP
  • Capa de dades: MySQL

Mostra de Clients