Informe posicionament web Rànquing Reports

Els informes de posicionament web són lliurables la funció és mostrar-te la evolució dels resultats que obtenen les pàgines de la teva web en les SERP de Google . No n'hi ha prou amb fer SEO, necessitem veure els seus efectes per poder prendre decisions encertades.


Per què és important un informe de posicionament web?

Hi ha diverses possibles respostes a la funció d'un informe de posicionament web i d'aquesta funció es desprenen les seves beneficis per a la teva empresa , per a la web client. Anem a desgranar aquestes possibilitats de forma senzilla. A grans trets existeixen 3 tipus d'informes de posicionament o rànquing reports (ja veus que hi ha moltíssims anglicismes en tot això).
Els llistem i després t'ho expliquem amb un exemple:

 1. Informes basats en les paraules clau
  • Rànquing report relatiu
  • Rànquing report en context
 2. Informes basats en les URL
  • Webs millor situades per ...
 3. Informes basats en el cercador
  • Webs millor situades a ...

Informes basats en les paraules clau

Informes rànquing SEO disponibles

Els nostres rànquing reports estàndard t'ajudaran a entendre l'evolució del projecte, no oblidis que podem fer informes ad hoc per ajudar-te en el teu cas concret.

Informe posicionament web bàsic
Del tipus rànquing report relatiu basat en paraula clau, format a part consisteix en una graella que mostra les paraules clau monitoritzades, les URL del domini/s monitoritzat/es i com dades evolutives: posició actual , anterior, canvi (per comoditat visual), millor posicionament històric i pàgina de resultats en què es troba la URL donada per la paraula clau concreta, a més pot portar dades extra en funció del nivell d'accés que tinguem en serveis com Google Analytics i Google Search Console (conegut anteriorment com Google Webmaster Tools. El entregable va a gust del client: PDF, Excel, HTML, TXT, CSV o XML. Aquest informe és purament informatiu i intenta ser molt visual pel que ofereix una perspectiva ràpida del resultat mensual mesurat en nombre de posicions cedides, posicions guanyades, paraules clau per a les quals s'ha baixat del Top 50 i per a les que s'ha aconseguit entrar al Top 50. Per la seva orientació l'usuari típic tindria un paper de direcció, gestió o coordinació en el projecte, sense necessitat de baixar a detalls operatius o tàctics.
Informe posicionament web creuat
Del tipus basat en paraula clau però en context, és un informe més ric que el bàsic i està enfocat a la comparació més que a la mera informació. Inclou per descomptat les dades del bàsic però pel seu format (Excel) resulta operable mitjançant filtres pre-establerts. Contrasta el rànquing per paraula clau per a pàgines del teu domini enfront del dels competidors de referència (consensuats durant la planificació), de manera que coneixes els rànquings dels competidors al costat dels teus, així saps en quin lloc et trobes i quin és aquest lloc respecte a la competència. De fet forma part de la nostra documentació interna de treball i dialogant amb els nostres clients arribem a la conclusió que era un lliurable molt valuós, típicament útil per a perfils tècnics executius vinculats al projecte i estrictament lliurat a Microsoft Excel per no perdre les moltes funcionalitats que el fan valuós per prendre decisions.
Rànquing posicionament Top50
Del tipus basat en les URL, ofereix poc detall però és molt útil per a detectar competidors de nínxol, buscar aliats, prospeccions per campanyes de link building i altres usos als que encara no hem arribat (o que no revelem :)
Per la seva naturalesa no està orientat a un perfil concret pel que val per a tots els ulls, després cadascú podrà treure les seves conclusions i emprar-ho com necessiti. Evidentment aquest informe pot usar-se per a crear informes creuats més rics o amb pensats per a altres missions. Disponible segons preferència en PDF, Excel, HTML, TXT, CSV o XML.
0
0
0
0
< / div>

Mostra de Clients

Servicios relacionados