Descripció del client:

L'any 1999 es va crear l'empresa independent Unión Fenosa Distribució, SA que és l'encarregada de l'activitat regulada de distribució elèctrica del Grup Gas Natural Fenosa. La seva activitat bàsica és la transmissió d'energia elèctrica des dels centres de generació i des de la xarxa de transport fins als consumidors finals.

Gas Natural Distribución - Energia

Dades del client:

Gas Natural Distribución

Sector: Energia
País: España
Dirección: Plaça del Gas, 2
Código Postal: 08003
Localidad: Barcelona
Provincia: Barcelona
Teléfono: (34) 900 100 252
Fax:
E-mail: info@edatasoft.com

Mostra de Clients