Descripció del client:

Mediaforta és una agència de comunicació que opera des de Bèlgica, hem col·laborat repetides vegades amb aquesta agència com outsourcing durant 2 anys, amb principi al 2012.

La part més remarcable d'aquesta col·laboració va ser un breu però memorable viatge a Gant al juny de 2013; la gent de Mediaforta va demostrar una organització i una cortesia dignes d'esmentar: encara coneixent ja d'altres ocasions l'aeroport internacional de Brussel·les sempre és un alleujament trobar a un xofer amb un cartellet molt bé retolat amb el teu nom (correctament escrit). Un viatge tranquil fins Gant, visita a la seu de Mediaforta i reunió amb la Project Manager, Mieke, després de la qual ens vam traslladar a les oficines de The Reference, una altra agència, més gran que Mediaforta i el projecte per al Swiss Education Group era el motiu de la meva presència.

Mediaforta ens va sol·licitar ajuda per a un parell de projectes més, del qual destaca la localització a espanyol dels continguts i snippets de Fanuc Robotics.

Mediaforta - Serveis

Dades del client:

Mediaforta

Sector: Serveis
País: Bélgica
Dirección: Jachthuislaan 13
Código Postal: 3210
Localidad: Lovaina
Provincia: Brabante
Teléfono: 0032 (0) 497 700 123
Fax:
E-mail: info@edatasoft.com

Mostra de Clients