Turisme de Catalunya - Plà estratègic

3 documents per liderar el Turisme a Catalunya

Des del 2013 hi ha un marc de treball establert per dirigir el destí de Catalunya com a segona destinació turística a nivell europeu. Aquest marc havia de regir el ja passat trieni 2013-2016 i per tant toca revisió; analitzar la situació actual versus la retratada prèviament i baixant a detall conjuntament amb el sector turístic, identificar el grau d'assoliment, la diferència envers el model documentat com a objectiu i la proposta de solucions i estratègies per tancar les missions pendents i entomar les noves.

Els 3 eixos que donen coherència al pla estratègic català depenen de la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme i són:

 • DNT
  Les Directrius nacionals de turisme

 • PETC
  El Pla estratègic del turisme a Catalunya

 • PMTC
  El Pla de màrqueting del turisme a Catalunya

Comença la revisió DNT + PETC + PMTC pel trienni 2017-2020

Obrint el trieni es posen en marxa els mecanismes per revisar els plans, bàsicament:

Una mirada enrera

 • Revisió del marc de treball amb la mirada posada als plans mestres fins 2020 (per al turisme i per al màrqueting) i veure fins a quin grau s'han implementat el PETC i el PMTC
 • Anàlisi estratègica d'amenaces i punts febles
 • Trobar els punts clau per a una major incidència i impacte amb les estratègies acordades

Posada al dia

Actualitzar les DNT i les estratègies dels plans a través de:

 • Desenvolupar les estratègies per abordar cadascun dels punts clau identificats en l’etapa prèvia
 • Trobar els espais que han quedat desatesos entre trienis
 • Proposta per tancar aquests espais, actualitzant o creant noves estratègies

Una mirada endavant

Portar les estratègies del nou trieni als PETC i PMTC

 • Assignar objectiu a cadascuna de les estratègies dins dels nous plans
 • Accionar els mecanismes establerts per assolir els objectius marcats
 • Definir la mesura del grau d'èxit, metodologia d'anàlisi i KPI

eData, un partner natural per destinacions dinàmiques

El tracte proper amb el món heterogeni del Turisme ha estat una constant per eData. Tant del sector públic com del privat hem vist projectes de moltes mides i objectius, en alguns hem pogut col·laborar estretament a la consecució dels objectius i en d'altres hem intuït la fallada veient-los des de fora...

No deixeu que les expectatives desbordin els vostres projectes degut a desequilibris de base, ja siguin assignació insuficient de recursos, manca de voluntat o planificació/execució ineficient.

En el plànol digital, us ajudarem a tenir la presència online sòlida que el vostre pla estratègic exigeix.

Comentaris (0)

Cap comentari.

Deixa un comentari

Mostra de Clients